Bestuur

IJsclub de Graafstroom bestaat uit de volgende bestuursleden:

Naam Functie
André Mourik Voorzitter
Anne Eijkelenboom Secretaris
Anco Boender Penningmeester
Harald van Beest Bestuurslid
Peter de Groot Bestuurslid
Janet Kappen Bestuurslid
Carolus Kwakernaak Bestuurslid
Mary de Bruin Bestuurslid
Edger Maat Bestuurslid